HISTORIA - Parafia NNMP w Białogardzie

Idź do spisu treści

Menu główne:

HISTORIA

HISTORIA

Historia

         Można przypuszczać, że gdy Bolesław Chrobryzakładał biskupstwo w pobliskim Kołobrzegu, to i w Białogardzie misjonarze musieli prowadzić swoją działąlność misyjną. Na pewno jednak przyjęło się tu chrześcijaństwo za Bolesław Krzywoustego, który to miasto załozył.
         Święty Otton z Bambergu w roku na miejscu pogańskiego chram wybudował na rynku kaplicę. Za czasów Bogusława VI, około 1310 r. zostaje wybodowany okazały kościół gotycki trzynawowy, pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Z przełomu XV/XVI w. pochodzi szereg informacji o wikariach: z 1490 i 1495 - wikaria 'Gaudeamus"; z 1494 św. Anna; z 1497 i 98 pierwszej Mszy; 1502 Wszystkich Aniołów; 1507 św. Piotrai Pawła oraz Trzech Króli; z 1513 św. Gertrudy; z 1514 i 1521 Trójcy Świetej.

         Pożary jakie dotknęły kościół na przestrzeni dziejów spowodowały, że nie zachowały się w nim obiekty z pierwotnego wyposażenia. Obecny wystrój światyni tworzy trzy odrębne zespoły powstałę w różnych epokach. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zespół barokowego wyposażenia kościoła pochodzący z XVII/XVIII wieku. Stanowiący stosunkowo spójny co do czasu powstania zespół dziełsztukiz okresu po szczególnie tragicznym dla świątyni pożarze w 1677 r. - "kościół z piękna amboną, chrzcielnicą i ołtarzem; w szczególności zaś doskonałymi przez słynnego organmistrza Marra z Berlina w roku 1777 zbudowanymi organami ozdobiony"podkreśla XVIII - wieczny kronikarz Pomorza Bruggemann.
Należy przy tym zaznaczyć, że nie jest to zespół jednorodny, powstały w tym samym warsztacie, co pozwala na zapoznanie się z różnymi aspektami sztuki tego okresu.
        Swoistym dopełnieniem tego zespołu sa obiekty nie związane pierwotnie ze świątynią, a które znalazły sie w jej wnętrzu w wyniku różnych kataklizmów. tj. barokowy ołtarz z rozebranego kościoła pw. św. Piotra, czy epitafium Faustusa Knigge ze zniszczonej w wyniku działań wojennych w roku 1945 konkatedry kołobrzeskiej, które powstało w roku 1587 i reprezentuje cechy stylowe manieryzmu północnego. Być może, co do tego nie ma pewności, reliktami pierwotnego wyposażenia kościoła są trzy rzeźby gotyckie umieszczone obecnie w arkadach nawy północnej.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego