MAŁŻEŃSTWO - Parafia NNMP w Białogardzie

Idź do spisu treści

Menu główne:

MAŁŻEŃSTWO

SAKRAMENTYNarzeczeni przed zawarciem związku małżeńskiego powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem i przedstawić następujące dokuemnty:
1. odpis aktu chrztu (nie starszy niż pół roku)
2. świadectwo bierzmowania (w przypadku braku adnotacji o bierzmowaniu umieszczonej na odpisie aktu chrztu)
3. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
4. świadectwo zgonu współmałżonka wystawione przez władzę kościelną, gdy chodzi o ślub w którym obie strony lub jedna są owdowiałe

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego